Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Definice membránového lisu

2022-07-18

Membránový lismůže zabránit kontaktu stlačeného plynu s jakýmkoliv mazivem a zajistit vysokou čistotu plynu. Je vhodný pro stlačování malého množství plynu, které nesmí být znečištěno mazivem, zejména pro stlačování, přepravu nebo stáčení drahého a vysoce čistého vzácného plynu. Z hlediska struktury má vertikální a V-typ. Stupeň komprese je obecně dvoustupňový

Membránový lisovací strojje pístový lis, který stlačuje a dopravuje plyn vratným pohybem membrány ve válci. Membrána je sevřena dvěma omezovacími deskami po obvodu a tvoří válec. Membrána je poháněna hydraulickým tlakem, aby se pohybovala tam a zpět ve válci, aby se realizovala komprese a přenos plynu.

Membránový lisovací strojmá vlastnosti velkého kompresního poměru, široký rozsah tlaku a dobré těsnění. Protože jeho plynová komora nepotřebuje žádné mazání, aby byla zajištěna čistota stlačeného plynu, je zvláště vhodný pro stlačování, přepravu a stáčení hořlavých, výbušných, toxických, škodlivých a vysoce čistých plynů. Jako je kyslík, argon, dusík, acetylen, fluorid sírový, oxid uhličitý atd. Podle různého tlaku výfukových plynů se obecně vyrábí jednostupňové nebo dvoustupňové.