Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Test teploty obrobku tlakem filmu

2022-07-18

Teplotní odolnost obrobku lisovaného z fólie může být testována zkouškou teplotní odolnosti. Teplotní test by měl nejprve shromáždit příslušné parametry vzorku, jako jsou parametry prostředí, parametry procesu, pryž (včetně teploty aktivace, datum výroby, doby stříkání), parametry PVC (tloušťka, guma, výrobci atd.), doba zpracování, doba stárnutí atd.

 

Teplotní test byl proveden v boxu s konstantní teplotou a testovací teplota byla 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 °C. Z nízké na vysokou v každém teplotním bodě umístěném po dobu 1 hodiny a poté zkontrolujte, zda se povrch a okraj vzorku PVC odlupuje nebo otevřený okraj, pokud nedojde k odlupování nebo otevřenému okraji teploty na spodní úrovni, a kdy nárůst teplotní odlupování nebo otevřený okraj, teplotní odolnost zkušebního vzorku je teplota nižší úrovně. Vzorek při 40 °C test po dobu 1 hodiny odlupování PVC nebo otevřeného okraje, test 50 °C po dobu 1 hodiny odlupování PVC nebo otevřeného okraje, pak je teplota testovacího vzorku 40 °C.