Domov > Zprávy > Novinky z oboru

Důvodová analýza vrásek při laminování strojní laminování

2022-07-18

Ve skutečnosti existuje mnoho důvodů pro pomačkání při laminování strojním laminováním, ale hlavními jsou teplota, tlak a rychlost. Vzhledem k tomu, že tento druh produktů je na trhu vzácný a zákazníci se také setkávají s mnoha problémy, bude výrobce laminovacího stroje Xinheng analyzovat vliv tří faktorů. Za prvé, teplota je prvním klíčem k nanášení filmu. Lepidlo používané pro přednátěr je tavné lepidlo. Teplota určuje stav tavení tavného lepidla a vyrovnávací schopnost tavného lepidla. Pokud dojde k chybě, je snadné způsobit vrásky.

Druhým je tlak. Správný tlak by měl být použit současně se správnou kontrolou krytí a teploty, protože samotný povrch papíru není příliš plochý. Teprve pod tlakem tavné lepidlo ve viskózním stavu plně smáčí povrch papíru při odhánění vzduchu na povrchu tiskoviny. Ve skutečnosti je to hlavní příčina vrásek při laminování strojním laminováním. Posledním bodem je rychlost. Změna rychlosti určuje čas, kdy přednátěr a potisk papíru dosáhnou spojení. Výše uvedené je vliv laminovací stroj laminování vrásek tři hlavní důvody.